Vlada ŽZH donijela odluku o tome hoće li 1. ožujak biti neradni dan, evo još detalja sa sjednice

Odlukom Vlade Županije, petak 1. ožujka 2024. godine – Dan neovisnosti Bosne i Hercegovine – proglašen je neradnim danom

BILD.BA | 20. VELJAČE 2024. | 16:28

U utorak 20. veljače 2024. godine, pod predsjedavanjem predsjednika Vlade Predraga Čovića, u Širokom Brijegu je održana 30. sjednica Vlade Županije Zapadnohercegovačke.

2.500.000,00 KM za poticaje u poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvitku

Na današnjoj sjednici Vlada je donijela Odluku o donošenju Programa utroška sredstava „Tekući prijenosi za poticaje u poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvitku“ utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2024. godinu. Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2024. godinu predviđena su sredstva za ovu namjenu u iznosu od 2.500.000,00 KM, a raspoređuju se na sljedeći način: za animalnu proizvodnju 725.000,00 KM, za biljnu proizvodnju 900.000,00 KM, za model kapitalnih ulaganja 200.000,00 KM, za model ostalih vrsta potpora 450.000,00 KM te za pričuve iznos od 225.000,00 KM.


Izdvojena sredstva za sufinanciranje prijevoza učenika u iznosu od 1.500.000,00 KM

Vlada je također donijela Odluku o utvrđivanju kriterija raspodjele sredstava gradovima i općinama u Županiji Zapadnohercegovačkoj za sufinanciranje prijevoza učenika utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2024. godinu u iznosu od 1.500.000 KM. Kriteriji raspodjele sredstava gradovima i općinama u Županiji Zapadnohercegovačkoj za sufinanciranje prijevoza učenika je broj upisanih redovitih učenika u javne osnovne i srednje škole u gradovima i općinama u Županiji Zapadnohercegovačkoj u školskoj 2023./2024. godini, osim u glazbenim školama, kako slijedi: Grad Široki Brijeg – 3564 redovitih učenika osnovnih i srednjih škola ili 33,93% učenika od ukupnog broja upisanih redovitih učenika u javnim osnovnim i srednjim školama u ŽZH, Grad Ljubuški - 2680 redovitih učenika osnovnih i srednjih škola ili 25,52 % od ukupnog broja upisanih redovitih učenika u javnim osnovnim i srednjim školama u ŽZH, Općina Posušje - 2398 redovitih učenika osnovnih i srednjih škola ili 22,83 % od ukupnog broja upisanih redovitih učenika u javnim osnovnim i srednjim školama u ŽZH i Općina Grude - 1861 redovitih učenika osnovnih i srednjih škola ili 17,72 % od ukupnog broja upisanih redovitih učenika u javnim osnovnim i srednjim školama u ŽZH.

Odluku o donošenju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava „Tekući prijenosi za objekte vodnog gospodarstva, Ugovorene usluge i Kapitalni izdaci“ utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2024. godinu za sredstva koja, temeljem članka 39. stavak (14) Zakona o izvršavanju Proračuna ŽZH za 2024. godinu, pripadaju Županiji Zapadnohercegovačkoj u iznosu od 984.000,00 KM. Za preostali iznos sredstava od 216.000,00 KM koja pripadaju jedinicama lokalne samouprave, do ukupnog iznosa od 1.200.000,00 KM koliko je predviđeno stavkama Proračuna ŽZH za 2024. godinu, donijet će se posebna Odluka.

Budući da su projekti zbog kojih je bilo potrebno otvoriti posebne transakcijske račune u okviru Jedinstvenog računa riznice završeni, Vlada je donijela Odluku o zatvaranju posebnog transakcijskog računa u okviru Jedinstvenog računa riznice za sredstva za projekt prevencije i rane detekcije za učinkovito liječenje raka dojke i debelog crijeva „ON TIME“, kao i Odluku o zatvaranju posebnog transakcijskog računa u okviru Jedinstvenog računa riznice za sredstva za projekt Biciklističke rute za unaprjeđenje prirodne i kulturne baštine Hercegovine i Crne Gore – „CYCLING RURAL“.

Odluku o raspisivanju i provedbi Javnog natječaja za izbor i imenovanje Upravnog vijeća Službe za zapošljavanje Županije Zapadnohercegovačke;

Donesena je i Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o donaciji motornog vozila Županijskom arhivu. Riječ je o motornom vozilu u vlasništvu Javne ustanove Ceste Županije Zapadnohercegovačke, koje se donira Županijskom arhivu u svrhu obavljanja poslova iz njihove nadležnosti.

Odluka o kupovini nekretnine označene kao k. č. 8661/82 k. o. Donji Mamići, vlasništvo i posjed Općine Grude, za potrebe Uprave civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke, a u svrhu izgradnje poligona, skladišta i Operativnog centra civilne zaštite radi stvaranja uvjeta za uvježbavanje struktura civilne zaštite te za smještaj opreme civilne zaštite i službi zaštite i spašavanja i komunikacijsko uvezivanje s općinskim/gradskim operativnim centrima, kao i Operativno-komunikacijskim centrom 112. Ova Odluka je upućena u daljnju proceduru Skupštine Županije Zapadnohercegovačke.

Odluka o davanju suglasnosti na Plan korištenja financijskih sredstava ostvarenih na temelju posebne naknade za zaštitu od požara i vatrogastvo za 2024. godinu, koji je donijela Uprava civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke. Ovaj Plan predstavlja korištenje sredstava posebne naknade ostvarenih na temelju članka 137. Federalnog Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu, prema kojem je uvedena obveza osiguravajućim društvima i drugim pravnih osobama koje se bave osiguranjem imovine pravnih i fizičkih osoba izdvajanja financijskih sredstava iz premije osiguranja imovine od požara i prirodnih sila u iznosu od 6%, a 1% sredstava od naplaćene funkcionalne premije osiguranja koja se odnosi na osiguranje motornih vozila. Navedena sredstva koriste se za: nabavu vatrogasne opreme, tehničkih i drugih sredstava za vatrogasne postrojbe; stručno obučavanje i osposobljavanje vatrogasaca; održavanje opreme i vatrogasnih sredstava te za investicijsku izgradnju i opremanje objekata za potrebe vatrogasnih postrojbi. Sukladno Proračunu Županije Zapadnohercegovačke za 2024. godinu, u 2024. godini se može planirati ukupni iznos sredstava u visini od 26.000,00 KM.

Odluka o imenovanju kontakt osoba u tijelima uprave i institucijama Županije Zapadnohercegovačke za prevenciju korupcije, kriterijima za odabir i obvezama kontakt osoba. Ovom Odlukom utvrđuje se obveza svih tijela uprave Županije Zapadnohercegovačke, kao i jedinica lokalne samouprave u Županiji, da imenuju kontakt osobu za prevenciju korupcije, kao i obveza kontakt osobe da izvještava Povjerenstvo za sprječavanje korupcije u Županiji Zapadnohercegovačkoj u vezi realizacije Strategije Županije Zapadnohercegovačke za borbu protiv korupcije za razdoblje od 2022. do 2024. godine i Akcijskog plana za provedbu Strategije Županije Zapadnohercegovačke za borbu protiv korupcije za razdoblje od 2022. do 2024. godine.

Odlukom Vlade Županije, petak 1. ožujka 2024. godine – Dan neovisnosti Bosne i Hercegovine – proglašen je neradnim danom u Županiji Zapadnohercegovačkoj.

VIŠE IZ RUBRIKE:
Ocjenjivati i komentirati mogu samo registrirani članovi. Ako još niste registrirani na portalu Bild.ba, učinite to ovdje. Ako jeste registrirani, prijavite se ovdje.
ANKETA
Očekujete li promjene nakon Lokalnih izbora koji će u BiH biti u listopadu?
Ne, sve će ostati isto
Ma kakve promjene, može samo gore
Očekujem promjenu na bolje
Kliknite na odgovor za koji želite glasati.