Potpisana inicijativa za ukidanje ili povrat PDV-a na lijekove i medicinska sredstva

Smanjenje PDV-a na lijekove i medicinska sredstva značajno bi financijski rasteretilo fondove zdravstvenih osiguranja, ali i građane Bosne i Hercegovine, što je vjerujemo svima u interesu.

BILD.BA | 9. STUDENOG 2023. | 20:16

Fondovi zdravstvenih osiguranja u Bosni i Hercegovini, točnije Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske, Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine i Fond zdravstvenog osiguranja Brčko Distrikta, danas su potpisali zajedničku inicijativu za ukidanje/smanjenje PDV-a na lijekove i medicinska sredstva ili da se sredstva prilikom raspodjele prihoda od indirektnih poreza po osnovu naplaćenog PDV-a na lijekove i medicinska sredstva namjenski usmjere na račune fondova zdravstvenih osiguranja u cilju financiranja zdravstvene zaštite osiguranih osoba. Ova inicijativa biti će upućena svim nadležnim institucijama u Bosni i Hercegovini.

U inicijativi koju su potpisali direktor FZO RS Dejan Кusturić, ravnateljica Zavoda za zdravstveno osiguranje i reosiguranja FBiH Vlatka Martinović i direktor FZO Brčko Distrikta Radomir Nikolić, navodi se da je BiH jedina zemlja u regiji koja ima jedinstvenu stopu PDV na lijekove i medicinska sredstva u iznosu od 17%, za razliku od Hrvatske i Makedonije gdje je porezna stopa na lijekove 5%, u Sloveniji 9,5% i u Srbiji


Кoliko je to veliko opterećenje za fondove pokazuje i podatak da je samo u zdravstvenom sustavu Republike Srpske u prošloj godini za PDV plaćeno više od 100 milijuna КM, što je gotovo jednako dvogodišnjim troškovima lijekova na recept.


Također, troškovi po osnovu PDV-a u ustanovama u oblasti zdravstva Federacije BiH u 2022. iznosili su više od 164 milijuna КM.

Кada se promatra razdoblje od kada je usvojen Zakon o porezu na dodatnu vrijednost BiH, točnije od 2006. do 2022. godine, troškovi zdravstvenog sustava FBiH iznosili su više od 1,8 milijardi КM.

Кad je riječ o Fondu zdravstvenog osiguranja Brčko Distrikta, samo za lijekove na recept u prošloj godini, Fond je imao troškove PDV-a oko dva miliona КM, odnosno 5% od ukupnih troškova zdravstvenog osiguranja na godišnjoj razini.

Napominjemo da se u inicijativi traži da se ukine ili smanji PDV na lijekove i medicinska sredstva ili da se omogući povrat PDV na račun fondova zdravstvenih osiguranja u cilju financiranja zdravstvene zaštite osiguranih osoba.

Naime, prema članku Zakona o porezu na dodatnu vrijednost Bosne i Hercegovine fondovi/zavodi zdravstvenih osiguranja i zdravstvene ustanove su izuzete od obveze plaćanja PDV-a na medicinske usluge i usluge pružanja zdravstvene zaštite, ali su obvezni da plaćaju PDV na lijekove, medicinska sredstva i opremu koja se i nabavlja u cilju liječenja osiguranih osoba i to po stopi od 17 %. To je dovelo do značajnog povećanja troškova pružanja zdravstvenih usluga, koji opterećuju poslovanje svih ustanova u zdravstvenom sustavu Bosne i Hercegovine.

Dakle, u proteklom razdoblju od stupanja na snagu Zakona o PDV-u pa do danas na ovaj problem su u više navrata ukazivali svi zavodi zdravstvenih osiguranja i zdravstvene ustanove, ali nije bilo konkretnih aktivnosti vezanih za ovu tematiku. Tako da je i na sastanku direktora zavoda i fondova zdravstvenih osiguranja u BiH održanog u travnju ove godine ponovo aktualizirano pitanje troškova nastalih po osnovu uplate PDV-a na sve robe i usluge koje plaćaju zavodi/fondovi zdravstvenog osiguranja i zdravstvene ustanove, te ponovljeno da se uputi zahtjev svim nadležnim institucijama za rješavanje navedenog pitanja.

Imajući u vidu da je Zakon o PDV-u zakon koji je donesen na razini BiH fondovi zdravstvenih osiguranja u inicijativi navode da bi prilikom raspodjele prihoda od indirektnih poreza, a po osnovu naplaćenih sredstava PDV-a po osnovu nabavki lijekova, medicinskih materijala, opreme i drugih roba koje nabavljaju zdravstvene ustanove, trebalo namjenski rasporediti na entitetske proračune srazmjerno visini naplaćenih sredstava, a iz entitetskih proračuna da se sredstva usmjere na zavode/fondove zdravstvenog osiguranja u svrhu financiranja usluga zdravstvene zaštite.

Također, u cilju dugoročne održivosti zdravstvenog sustava, te unapređenja kvaliteta zdravstvene zaštite građana, u ovoj inicijativi je istaknuto da je hitno potrebno da se razmotri ukidanje ili smanjenje PDV na lijekove i medicinska sredstva po ugledu na druge zemlje. Smanjenje PDV-a na lijekove i medicinska sredstva značajno bi financijski rasteretilo fondove zdravstvenih osiguranja, ali i građane Bosne i Hercegovine, što je vjerujemo svima u interesu.

„Zbog toga, još jednom apeliramo da razmotrite inicijative fondova/zavoda koje se odnose na povrat PDV-a ili na ukidanje ili smanjenje PDV na lijekove i medicinska sredstva, jer bi to značilo da će građani Republike Srpske, Federacije BiH i Distrikta Brčko u konačnici imati još bolju i dostupniju zdravstvenu zaštitu“, navodi se u zajedničkoj inicijativi koja će biti upućena nadležnim institucijama, istaknuto je iz Zavoda za zdravstveno osiguranje i reosiguranje Federacije BiH u zajedničkoj izjavi s Fondom zdravstvenog osiguranja Republike Srpske i Fondom zdravstvenog osiguranja Brčko Distrikta.

VIŠE IZ RUBRIKE:
Ocjenjivati i komentirati mogu samo registrirani članovi. Ako još niste registrirani na portalu Bild.ba, učinite to ovdje. Ako jeste registrirani, prijavite se ovdje.
ANKETA
Podržavate li Milanovićevu kandidaturu?
Da, svakako, on je super
Ne! Ovo je grozno što radi
Ma boli me briga
Kliknite na odgovor za koji želite glasati.