Hrvat koji je dva puta bio žrtva atentata i dalje nema podršku institucija BiH, obustavljena mu je i isplata plaća

Od svih ovih institucija jedino je reagirala predsjednica FBiH, Lidija Bradara.

BILD.BA | 24. LIPNJA 2024. | 13:00

Nakon atentata i teškog ranjavanja Mateja Živkovića, zamjenika predsjednika Komisije za vrijednosne papire FBiH i svjedoka u nekoliko krivičnih postupaka u ožujku 2022. godine, izostala je bilo kakva učinkovita podrška institucija ove zemlje, priopćeno je iz ureda njegovog pravnog zastupnika, advokata Sanela Nezirića.

Štoviše, većina institucija ove zemlje su poduzele sve mjere koje su imali na raspolaganju da se Mateju Živkoviću onemogući povratak u BiH i Sarajevo, odnosno na svoju dužnost u Komisiji za vrijednosne papire FBiH, zatim da se po pozivu Parlamenta FBiH, pojavi na sjednici, ovog najvišeg zakonodavnog organa, te da se sasluša kao svjedok pred Kantonalnim sudom u Sarajevu i Tužiteljstvu BiH - navodi se u saopćenju.

Osim toga, cijelo ovo vrijeme ugrožena mu je i sigurnost sa najvišim stupnjem, ali i životna egzistencija i njega i njegove obitelji.


Kako se navodi, na Mateja Živkovića je prvi put pokušan atentat 15. veljače 2022. godine, kada je iz neposredne blizine ispaljeno nekoliko hitaca u njegovom pravcu, da bi u drugom pokušaju 16. ožujka 2022. godine bio teško ranjen pucnjima iz neposredne blizine ispred zgrade u kojoj je tada stanovao i to sa pet prostrjelnih rana.

Njegov pravni zastupnik tvrdi da je nakon pokušaja atentata izostala je bilo kakva reakcija sigurnosnih službi i pravosudnih institucija, u toj mjeri da apsolutno ništa nije poduzeto na njegovoj zaštiti nakon prvog atentata, a potom ni nakon drugog, pa je uz pomoć svojih odvjetnika i prijatelja izmješten izvan BiH, dok su se pravosudne institucije i policijske agencije, odnosile potpuno pasivno, izuzimajući jedino MUP Kantona Sarajevo na čelu sa tadašnjim komesarom Selimovićem koji je u okviru svojih ovlasti osigurao zaštitu prilikom boravka Mateja Živkovića u KCUS Sarajevo.

Nakon okončanog bolovanja u ožujku 2023. godine, Komisija za vrijednosne papire FBiH je onemogućila rad gospodinu Živkoviću sa sigurne lokacije, odnosno online, pa mu je čak bez bilo kakvog osnova, od strane Komisije za vrijednosne papire FBiH, obustavljena i isplata plaća, koja obustava je i dalje na snazi, sa obrazloženjem da ne dolazi na posao - tvrde u saopćenju.

Komisija za vrijednosne papire FBiH je od ožujka 2023. godine stalno slala obavijest da će zahtijevati sigurnosnu procjenu za Mateja Živkovića, ali nikada nisu zatražili takvu sigurnosnu procjenu.

Pravni savjetnici Mateja Živkovića su zatražili sigurnosnu procjenu, ali pored stalnih insistiranja još od samog atentata iz ožujka 2022. godine, Vlada Federacije BiH i Federalna uprava policije, su odbijali provesti ovaj postupak, sve dok Kantonalni sud Sarajevo i Kantonalno tužiteljstvo KS nisu dodijelili Mateju Živkoviću status svjedoka pod zaštitom i naložili FUP-u da urade sigurnosnu procjenu, te u skladu sa procjenom osiguraju i mjere zaštite.

FUP je u prosincu 2023. godine uradila sigurnosnu procjenu, kojom je procijenjeno da je Matej Živković životno ugrožen i to najvećeg stupnja- takozvanog crvenog stupnja ugroženosti i da mu je potrebno osigurati stalnu 24-satnu zaštitu u mjestu stanovanja, na poslu i u pokretu.

Za ovu sigurnosnu procjenu Matej Živković i njegovi pravni savjetnici su saznali u ožujku 2024. godine, i to iz medijskih natpisa u Republici Hrvatskoj, a ne od strane FUP –a ili pravosudnih institucija.

I pored ovakve sigurnosne procjene, i pored više urgencija predsjednici Federacije BiH, Vladi FBiH, Federalnoj upravi policije, Kantonalnom tužilaštvu Kantona Sarajevo, Kantonalnom sudu Sarajevo, VSTV-u, do danas gospodinu Živkoviću ni nakon više od 27 mjeseci od atentata i više od šest mjeseci od sigurnosne procjene nije osigurana bilo kakva zaštita, podrška ili bilo koji vid pomoći pa makar i suosjećanja - tvrde njegovi zastupnici.

U pogledu njegovih prava na isplatu plaća u periodu kada nije u mogućnosti dolaziti na posao, od strane pravosudnih institucija Kantonalnog tužiteljstva Kantona Sarajevo i Općinskog suda Sarajevo, upućen je da ta svoja prava ostvaruje u redovnom parničnom postupku, koji će trajati pet-šest godina, kada Živković više i neće biti član Komisije za vrijednosne papire FBiH.

Od svih ovih institucija jedino je reagirala predsjednica FBiH (Lidija Bradara), koja je uputila dopis Federalnoj upravi policije da se hitno osiguraju mjere zaštite imenovanom zvaničniku FBiH, gospodinu Živkoviću, kao i sudac Kantonalnog suda Sarajevo koja je odredila status svjedoka pod mjerama zaštite.

Ostale institucije, Vlada FBiH, Federalna uprava policije, Komisija za vrijednosne papire FBiH, Parlament FBiH, Kantonalno tužiteljstvo Kantona Sarajevo, Tužiteljstvo BiH, VSTV BiH, nisu poduzeli bilo što da se osigura sigurnost i osnovna ljudska prava imenovanog zvaničnika FBiH i svjedoka pod mjerama zaštite Mateja Živkovića - navodi se.

Europska komisija i više ambasada u BiH, koje podržavaju rad pravosuđa u BiH, su godinama upozoravale na nedovoljnu zaštitu svjedoka tokom krivičnih postupaka, posebno postupaka korupcije, "pa je jasno da institucije ove zemlje svjesno opstruiraju pružanje zaštite i podrške, i time direktno ugrožavaju ovaj izuzetno važan dokazni alat u rukama pravosuđa", zaključuje se u priopćenju, prenosi Dnevnik.ba.


VIŠE IZ RUBRIKE:
Ocjenjivati i komentirati mogu samo registrirani članovi. Ako još niste registrirani na portalu Bild.ba, učinite to ovdje. Ako jeste registrirani, prijavite se ovdje.
ANKETA
Očekujete li promjene nakon Lokalnih izbora koji će u BiH biti u listopadu?
Ne, sve će ostati isto
Ma kakve promjene, može samo gore
Očekujem promjenu na bolje
Kliknite na odgovor za koji želite glasati.